Pages

Ads 468x60px

Labels

Featured Posts

Thursday, November 1, 2012

isallowed key characters insert database codeigniterA temporary solution is that I disabled those limitations by turning if off.

Monday, October 22, 2012

DB_driver.php Line Number: 330 CodeIgniter


Got something like this : 

Error Number: 1064
You have an error in your SQL syntax
DB_driver.php Line Number: 330 CodeIgniter
check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '. ... Line Number: 330


blah blah blah

Solution : use  Xampp + CodeIgniter newest version .
Xampp 1.7.7 failed
Xampp 1.8.1 works ok (tested)


CodeIgniter current version 2.1.3

Sunday, September 2, 2012

grep la gi trong Linux Unix command

grep là Global search for Regular Expression and Print

Tức là chức năng tìm kiếm toàn cục, dựa trên biểu thức chính quy và in ra màn hình .

update 12/9/2012

"As a matter of fact, there is a command-line program built into UNIX called grep (Generalized
Regular Expression Parser) "

Trích : Python for Informatics . Exploring Information (Charles Severance)

Tuesday, August 14, 2012

Dualboot Ubuntu Linux va Windows


Dualboot – Đó là khi bạn muốn sử dụng song song 2 (hoặc nhiều hơn 2)  Hệ Điều Hành.
Các Hệ Điều Hành (OS) sẽ được cài đặt trên những phân vùng khác nhau, lúc khởi động máy tính, bạn sẽ có quyền lựa chọn khởi động vào Hệ Điều Hành mà bạn muốn.
Việc cài đặt như vậy sẽ tận dụng được hết phần cứng chứ không như việc sử dụng máy ảo để cài thêm Hệ Điều Hành khác.
Trong việc boot song song các HĐH thì boot Windows// Linux là phổ biến nhất, mà cụ thể là giữa Windows 7 với Ubuntu. Bài viết này không bàn về chi tiết việc thực hiện như thế nào, mà cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát về Dualboot, nếu hiểu được vấn đề, các bạn sẽ có thể thực hiện dễ dàng & tương tự với việc Dualboot Backtrack/ Windows 7, hay CentOS/Windows 7…
Việc Dualboot có thể thực hiện bằng cách cài Windows trước, Linux sau hoặc ngược lại.
Windows 7 có  chương trình quản lý việc khởi động tên là Bootloader.
Ubuntu có chương trình quản lý việc khởi động tên là GRUB ( hoặc GRUB2, LILO…)
2 chương trình này không chung sống hòa thuận với nhau được, tức là nếu bạn cài Linux trước, sau đó cài tiếp Windows, thì Bootloader sẽ đè lên GRUB, khi đó lúc khởi động máy tính chỉ nhận ra Windows mà không nhận ra Linux.
Ngược lại, nếu cài Windows trước và Linux sau, thì GRUB cũng có thể đè lên Bootloader, lúc đó lúc khởi động, máy tính sẽ mặc định vào Linux mà quên mất Windows.
Windows rất tham lam, bởi Bootloader Windows sẽ chiếm lĩnh toàn bộ ổ cứng (nên xảy ra việc ghi đè lên GRUB). GRUB thì đỡ hơn, lúc cài Linux, bạn có thể cài GRUB lên phân vùng /boot thôi (sẽ không ghi đè Bootloader Windows) hoặc cài lên toàn bộ ổ cứng (sẽ ghi đè).
Khi cài GRUB lên phân vùng /boot , máy tính sẽ mặc định vào Windows và không nhận ra Linux. Chúng ta đang nói về việc cài Linux sau khi cài Windows. Chính vì vậy sau khi cài xong Linux, bạn phải vào Windows và chỉnh lại file boot bằng công cụ EasyBCD http://neosmart.net/EasyBCD/
Khi cài GRUB lên toàn bộ ổ cứng, GRUB sẽ đè lên Bootloader Windows, tuy nhiên khi bạn khởi động máy, thì sẽ vẫn nhận ra Windows và cả Linux .
Còn nếu bạn cài Windows sau, cài Linux trước, thì Bootloader sẽ đè lên GRUB và máy chỉ nhận ra mỗi Windows mà thôi. Lúc này, việc phục hồi sẽ rất khó khăn. Chính vì vậy trước khi cài Windows- bạn phải backup lại GRUB cái đã.
Chú ý rằng MBR (Master Boot Record) là  nơi lưu trữ cấu hình cho việc khởi động một máy tính, chỉ dẫn phân vùng nào được khởi động… việc thao tác với Bootloader của Windows hay GRUB (GRand Unified Booloader) chính là quá trình thay đổi cấu hình của MBR mà thôi. Chính vì lẽ đó khi Windows bị lỗi lúc boot, ta có thể sửa MBR bằng cách cho đĩa cài Windows => Repair và trong
Command Prompt bạn gõ bootrec /fixmbr , sau đó khởi động lại là được.
Chúc các bạn có một cái nhìn cụ thể hơn về Booting và Dualbooting.
Bài viết còn sơ khai, sẽ bổ sung sau các liên kết cụ thể :
https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBoot

Sunday, July 29, 2012

set password mysql phpmyadmin config.inc.php

=> browse to phpmyadmin folder and find config.inc.php
edit with any editor you like

change this  :

 /* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

xampp ubuntu mysql phpmyadmin

#2002 - "The server is not responding (or the local MySQL server's socket is not correctly configured)"

" Connection for controluser as defined in your configuration failed"

=> Permission problem :

Set : chmod 775 -R /opt/*
should work .
 

Sample text

Sample Text

Sample Text

Everyday, I wake up asking my-self : what is the purpose of Life ?

 
Blogger Templates